Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilladelse til anke af dom i en sag, hvor EU-statsborger blev idømt 4 måneders fængsel for tyveri mv., men frifundet for en påstand om udvisning 
02-12-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 1. december 2008 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret i en sag om overtrædelse af straffelovens § 285, jf. § 276, til dels § 21 og § 290, jf. § 21.
Ved Østre Landsrets dom af 15. oktober 2008 blev en EU-statsborger idømt 4 måneders fængsel for adskillige tilfælde af tyveri og forsøg herpå samt ét tilfælde af forsøg på hæleri. Retten fandt, at den pågældendes adfærd ikke udgjorde en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel vedrørende grundlæggende samfundsinteresser, jf. udlændingelovens § 2, stk. 3, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 38 af 29. april 2004 artikel 33, jf. artikel 27. Anklagemyndighedens påstand om udvisning blev på denne baggrund ikke taget til følge.
Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2008-25-0274.

Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk