Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilkendelse af sagsomkostninger uden moms til en ikke momsregistreret part, som var repræsenteret af en ansat advokat under retssagen. 
05-09-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 2. september 2014 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 27. marts 2014.
I en forligt sag mellem en forsikringstager og forsikringsselskabet blev det overladt til byretten at fastsætte sagens omkostninger. Forsikringsselskabet var ikke momsregistreret og havde under hele sagen været repræsenteret af en advokat, der var ansat i selskabet. Byretten tilkendte forsikringsselskabet 30.000 kr. i sagsomkostninger uden tillæg af moms. Landsretten forhøjede sagsomkostningsbeløbet til 50.000 kr. Endvidere tiltrådte landsretten, at beløbet ikke skulle tillægges moms med henvisning til, at bestemmelsen i retsplejelovens § 316, stk. 1, ikke ses at ændre de hidtil gældende retningslinjer for, hvornår et beløb til dækning af advokatomkostninger skal tillægges moms.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2014-22-0306.
Til top Sidst opdateret: 05-09-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk