Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilbagegivelse af to børn til deres far i Bulgarien 
18-08-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 3. august 2016 meddelt en mor til to børn tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. juni 2016.

Moren og faren er begge bulgarske statsborgere, og de havde under deres ægteskab i Bulgarien fået to børn. Parterne blev skilt den 19. maj 2011, og moren fik herefter forældremyndigheden alene over børnene efter bulgarsk lov.

I efteråret 2015 flyttede moderen til Danmark med børnene. Faren indledte herefter en børnebortførelsessag. Det Bulgarske Justitsministerium udtalte i forbindelse med sagen blandt andet, at moren ikke uden farens samtykke måtte ændre børnenes bopæl.

Fogedretten fandt, at børnene ikke skulle tilbagegives.

Fogedretten fandt, at faren efter bulgarsk ret måtte antages at have medbestemmelsesret over, hvor børnene skulle bo, og at faren dermed havde del i forældremyndigheden i Haagerkonventionens forstand, jf. konventionens artikel 5, jf. børnebortførelsesloven. Spørgsmålet om bopæl var ikke en del af de rettigheder, som den forælder, der har eneret til forældremyndigheden, får tildelt efter bulgarsk ret. Fogedretten fandt derfor, at tilbageholdelsen af børnene i Danmark var ulovlig, jf. børnebortførelseslovens § 10. Fogedretten fandt dog, at en tilbagegivelse af børnene til Bulgarien ville være til skade for børnenes sjælelige sundhed, eller ville sætte dem i en situation, som de ikke burde tåle, jf. børnebortførelseslovens § 11, da børnene var faldet godt til i Danmark.

Landsretten ændrede fogedrettens kendelse.

Landsretten fandt ligesom fogedretten og af samme grunde som fogedretten, at morens flytning af børnene til Danmark var ulovlig, jf. børnebortførelseslovens § 10. Landsretten tilføjede, at det af blandt andet en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol forudsætningsvis fremgår, at forældremyndighedsbegrebet i bulgarsk ret er underlagt indskrænkninger, som ikke kendes i dansk ret. Landsretten fandt desuden, at en tilbagegivelse af børnene til Bulgarien ikke ville være til skade for børnenes sjælelige eller legemlige sundhed eller på anden måde sætte dem i en situation, de ikke burde tåle. Børnene skulle derfor tilbagegives til faren i Bulgarien.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-23-0034.

Til top Sidst opdateret: 18-08-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk