Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tidligere ansats kopiering af erhvervshemmeligheder mv. 
04-07-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. juli 2014 meddelt en virksomhed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. januar 2014. Sagen var anlagt som en justifikationssag, og landsretten tog ved dommen stilling til, om en tidligere ansats kopiering af erhvervshemmeligheder måtte anses for at være i strid med markedsføringslovens § 19.
Den tidligere ansatte havde kort før sin opsigelse fra sin stilling i virksomheden kopieret et meget betydeligt materiale, der bl.a. indeholdt mange af virksomhedens erhvervshemmeligheder. Endvidere havde han i vidt omfang kommunikeret med forretningsforbindelser via sin private mailadresse, ligesom han fra sin arbejdsmail til sin private mailadresse havde videresendt et større antal mails med kommunikation af fortrolig karakter med virksomhedens kunder. Det kunne lægges til grund, at virksomheden ikke var bekendt med disse overførsler.
Der var tidligere i sagen nedlagt fogedforbud over for den tidligere ansatte, og virksomheden nedlagde under justifikationssagen påstand om betaling af 3 mio. kr. i erstatning.
Landsretten fandt, at handlingerne måtte have givet anledning til betænkelighed hos virksomheden med hensyn til den tidligere ansattes loyalitet i forhold til virksomheden samt en bekymring for, at virksomhedens erhvervshemmeligheder kunne blive anvendt i strid med markedsføringslovens § 19. Efter bevisførelsen fandt landsretten imidlertid, at virksomheden hverken havde godtgjort, at den tidligere ansatte havde skaffet sig adgang til erhvervshemmeligheder på utilbørlig måde, eller at han i væsentligt omfang havde viderebragt eller benyttet nogen af de beskyttede oplysninger. Den tidligere ansatte blev herefter frifundet for overtrædelse af markedsføringslovens § 19, og det tidligere nedlagte fogedforbud blev ophævet som ulovligt foretaget.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0264.
Til top Sidst opdateret: 04-07-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk