Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Syn og skøn i straffesag vedrørende overtrædelse af arbejdsmiljøloven. 
25-05-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 24. maj 2011meddelt en virksomhed tilladelse til kære af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 17. marts 2011 i en sag om overtrædelse af bl.a. arbejdsmiljølovens § 42, stk. 1, omkring sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig indretning af arbejdsstedet. Virksomheden var i byretten blevet idømt en bøde på 20.000 kr. Virksomheden ankede sagen til Vestre Landsret og fremsatte anmodning om foretagelse af syn og skøn under henvisning til, at syn og skøn vil kunne få afgørende betydning for sagens udfald. Anklagemyndigheden protesterede mod syn og skøn bl.a. under henvisning til, at Arbejdstilsynet tidligere havde truffet afgørelse om påbud, og det er Arbejdstilsynet, der har til opgave på objektivt grundlag at vurdere, hvorvidt arbejdsmiljølovgivningen er overholdt.  Vestre Landsret afviste anmodningen om syn og skøn bl.a. under henvisning til, at det ikke kan antages, at afholdelse af syn og skøn i væsentlig grad ville kunne bidrage til sagens oplysning.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j. nr. 2011-25-0093.
Til top Sidst opdateret: 25-05-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk