Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Strafudmåling i sag om bl.a. menneskehandel 
21-10-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 16. oktober 2008 meddelt tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 25. juni 2008, hvorved T var blevet idømt en fællesstraf på fængsel i 3 år og 6 måneder for overtrædelse af straffelovens § 262 a, stk. 1, nr. 5, (menneskehandel), straffelovens § 228, stk. 1, nr. 2, (rufferi) og § 260, nr. 1 (ulovlig tvang) i forhold til fire tjekkiske kvinder.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2008-25-0196.

Til top Sidst opdateret: 21-10-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk