Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Strafudmåling i sag om bedrageri og mandatsvig 
22-09-2008 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. september 2008 meddelt afslag på ansøgning om tilladelse til anke til Højesteret af en landsretsdom, hvor T1 var blevet idømt en fællesstraf på fængsel i 6 år for bedrageri og mandatsvig, til dels forsøg herpå. Straffen omfattede en betinget dom på fængsel i 2½ år, som T1 var blevet idømt i 2000 for lignende kriminalitet begået i perioden 1988-1992. Procesbevillingsnævnet meddelte endvidere afslag til T2, der var blevet idømt fængsel i 2 år i samme sag.
 
Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journalnumrene 2008-25-0172 og 2008-25-0175.
Til top Sidst opdateret: 22-09-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk