Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Strafudmåling i straffesag om bombetrusler 
13-03-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. marts 2015 meddelt Rigsadvokaten tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Østre Landsret den 28. januar 2015. I august 2014 modtog Lalandia tre bombetrusler. I byretten blev tiltalte, der erkendte sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 135 og § 266, idømt 60 dages betinget fængsel. Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om skærpelse. Landsretten fastsatte straffen til tre måneders fængsel. Tre dommere fandt under hensyn til tiltaltes gode personlige forhold, at to måneder af straffen skulle gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste, mens tre dommere fandt, at der, uanset tiltaltes gode personlige forhold, ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om ubetinget fængselsstraf. Efter udfaldet af stemmeafgivningen blev straffen fastsat til fængsel i tre måneder, hvoraf to måneder af straffen blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0024.
Til top Sidst opdateret: 13-03-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk