Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Strafudmåling i sag om samlivsrelateret drab 
06-06-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. maj 2009 meddelt såvel domfældte som anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Vestre Landsret den 7. maj 2009, hvorved D blev idømt 12 års fængsel for overtrædelse af straffelovens § 237 ved at have dræbt sin samlever.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-25-0414 og 2009-25-0415.
Til top Sidst opdateret: 06-06-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk