Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Strafudmåling i sag om drab, hvor den tiltalte 20 år tidligere er dømt for drab 
 

Procesbevillingsnævnet har den 5. april 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Vestre Landsret den 21. november 2017.

Den pågældende var i 1997 blevet idømt 12 års fængsel for drab, jf. straffelovens § 237 og tyveri jf. straffelovens § 276, ved at have dræbt en kvinde ved kvælning, hvorefter han stjal hendes pung, som indeholdt et mindre pengebeløb. Han blev prøveløsladt i maj 2004 med en reststraf på 1461 dage.

Den pågældende blev i 2017 tiltalt for blandt andet drab, jf. straffelovens § 237, brandstiftelse, jf. straffelovens § 181, stk. 1, og tyveri, jf. straffelovens § 276, ved at have dræbt en kvinde ved at kvæle hende, hvorefter han stjal effekter fra hendes hjem og satte ild til hendes ejendom.

Byretten idømte den tiltalte fængsel på livstid

Byretten fandt, at den tiltalte havde gjort sig skyldig i tiltalen.

I forbindelse med strafudmålingen udtalte byrettens flertal, at drabet fremstod som et rovmord, og da den tiltalte tidligere var dømt for et lignende drab, fandt flertallet, at den tiltalte skulle idømmes fængsel på livstid.

Byrettens mindretal fandt, at den tiltalte skulle idømmes 16 års fængsel. Der blev i den forbindelse henvist til, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at den tiltalte begik drabet som resultat af en forudgående og detaljeret planlægning. Der blev endvidere henvist til, at der var gået mere end 10 år fra tiltalte blev prøveløsladt fra afsoning af sin tidligere dom for drab.

Straffen blev fastsat efter stemmeflertallet, hvorfor den tiltalte blev idømt fængsel på livstid.

Den tiltalte ankede byrettens dom til Vestre Landsret med påstand om frifindelse og formildelse.

Landsretten stadfæstede byrettens strafudmåling.

Landsretten stadfæstede byrettens strafudmåling med henvisning til det af byrettens flertal anførte. Landsretten lagde herudover vægt på den voldsomme og brutale måde, drabet blev udført på, og at det efter bevisførelsen måtte lægges til grund, at den tiltalte på forhånd havde overvejet muligheden for, at den pågældende skulle dræbes, ligesom tiltalte i et eller andet omfang havde forberedt og planlagt dette.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0363.

 

Til top Sidst opdateret: 06-04-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk