Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Strafudmåling i drabssag 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. februar 2011 meddelt en domfældt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. december 2010 i en drabssag. Den domfældte var ved en tilståelsessag ved byretten blevet idømt fængsel i 10 år for overtrædelse af straffelovens § 237 ved at have dræbt sin onkel ved kvælning. Den domfældte forklarede under sagen, at han slog sin onkel ihjel, fordi denne havde forgrebet sig seksuelt på domfældte mere end 100 gange, mens domfældte var barn. Under sagen var der rejst spørgsmål om anvendelse af strafnedsættelsesreglerne i straffelovens § 82, nr. 5, og nr. 7. Vestre Landsret forhøjede straffen til fængsel i 12 år, og bemærkede i den forbindelse, at domfældtes forklaring om de seksuelle overgreb ikke kunne begrunde en fravigelse af udgangspunktet på fængsel i 12 år i drabssager som den foreliggende (dissens).

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-25-0291.
Til top Sidst opdateret: 01-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk