Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffesag vedrørende omregning fra skunkplanter til hash 
03-02-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 2. februar 2016 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Østre Landsret den 30. juni 2015.
Der var blandt andet rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., for med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag, at have besiddet og forestået dyrkning og forarbejdning af et antal skunkplanter, hvilket svarede til et nærmere estimeret udbytte på ca. 40 kilogram hash af gennemsnitlig kvalitet. Estimatet tog udgangspunkt i en omregningsmodel baseret på en generel udtalelse fra Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet, fra 2013. Af udtalelsen fremgår, at afdelingen estimerer, at det gennemsnitlige udbytte for en høstklar skunkplante er 46 gram marihuana med et THC-indhold på 12 %.

Tiltalte blev dømt i overensstemmelse med tiltalen i byretten

Sagen blev behandlet som en tilståelsessag, og byretten idømte tiltalte 1 år og 6 måneders fængsel. Ved strafudmålingen lagde byretten blandt andet vægt på mængden af hash.

Landsretten stadfæstede dommen

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om formildelse. Landsretten fandt straffen passende og stadfæstede byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0199.

Til top Sidst opdateret: 03-02-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk