Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffesag vedrørende EU-statsborgers indrejse i Danmark i strid med Udlændingeservices administrative afgørelse om udvisning og indrejseforbud 
29-12-2010 

 
Straffesag vedrørende EU-statsborgers indrejse i Danmark i strid med Udlændingeservices administrative afgørelse om udvisning og indrejseforbud.

Procesbevillingsnævnet har den 22. december 2010 meddelt en domfældt rumænsk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 25. oktober 2010. Ved dommen blev domfældte idømt 20 dages fængsel og udvist med indrejseforbud i 6 år for overtrædelse af udlændingelovens § 59 b, indrejse i strid med et meddelt indrejseforbud. Den domfældte var ved Udlændingeservices afgørelse af 11. august 2010 blevet administrativt udvist af Danmark med et indrejseforbud på 2 år for overtrædelse af straffelovens § 264, stk. 1, nr. 1, husfredskrænkelse. Han rejste efterfølgende tilbage til Danmark, hvor han blev anholdt den 21. august 2010. Han påklagede den 24. august 2010 Udlændingeservices afgørelse til Integrationsministeriet. Under straffesagen gjorde den rumænske statsborger gældende, at Udlændingeservices afgørelse var i strid med EU-opholdsdirektivet, og han derfor ikke efterfølgende kunne straffes for overtrædelse af indrejseforbuddet. Østre Landsret bemærkede, at der ikke under straffesagen om overtrædelse af indrejseforbuddet kunne tages stilling til gyldigheden af Udlændingeservices afgørelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-25-0253.
Til top Sidst opdateret: 29-12-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk