Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffesager vedrørende ulovligt fiskeri i Kattegat 
16-04-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 9. april 2015 meddelt tre fiskere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 15. januar 2015 i tre straffesager vedrørende ulovligt fiskeri i Kattegat. De tre fiskere var i byretten idømt bødestraffe for overtrædelse af den danske fiskerilovgivning, og under behandlingen af sagerne i landsretten blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt den danske fiskerilovgivning var i overensstemmelse med EU-retten. Spørgsmålet var blandt andet, om det område, der hovedsageligt var svensk farvand og som fiskerne havde fisket i, kunne siges at henhøre under dansk jurisdiktion. Landsretten fandt ikke, at de omhandlede danske regler er i strid med EU-retten. Landsretten fandt heller ikke, at der er en sådan tvivl om fortolkningen af EU-retten, at der var grundlag for at forelægge eventuelle fortolkningsspørgsmål for EU-Domstolen. Landsretten nedsatte bødestraffene til det halve under henvisning til lang sagsbehandlingstid.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-25-0018, 2015-25-0019 og 2015-25-0020.
Til top Sidst opdateret: 16-04-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk