Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om ophævelse af fælles forældremyndighed i en sag, hvor forældrenes samarbejdsproblemer blandt andet skyldtes forskellig religionsudøvelse 
05-11-2008 

 
 

Procesbevillingsnævnet har den 31. oktober 2008 meddelt tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 18. august 2008 som 2. instans. Sagen angik spørgsmålet, om der var grundlag for at ophæve forældrenes fælles forældremyndighed. Forældrene havde ifølge den børnesagkyndiges udtalelse vanskeligt ved at samarbejde om børnene blandt andet på grund af forældrenes forskellige religionsudøvelse. Såvel byretten som landsretten fandt, at der ikke forelå tungtvejende grunde til at ophæve forældrenes fælles forældremyndighed, jf. forældreansvarslovens § 11.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j. nr. 2008-23-0036.

Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk