Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om voldsforhold begået af en far mod sine børn skal henføres under straffelovens § 244 eller § 245, stk. 1, som mishandling. 
29-04-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. april 2011 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. februar 2011. Der var i sagen rejst tiltale mod en far for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 245, stk. 1, ved gennem en periode på ca. 19 år i gentagne tilfælde op til 3-5 gange om ugen at have udøvet vold mod sine 3 børn. Ved byretten blev faren idømt fængsel i 2 år og 6 måneder, jf. bl.a. straffelovens § 245. Vestre Landsret ændrede byrettens dom. Flertallet bemærkede i den forbindelse bl.a., at der ikke var grundlag for at fastslå, at faren havde gjort sig skyldig i mishandling af børnene i henhold til straffelovens § 245, stk. 1. Landsretten henførte derfor voldsforholdene under straffelovens § 244 og fandt, at der var indtrådt forældelse vedrørende en del af episoderne. Straffen blev nedsat til fængsel i 10 måneder (dissens).

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-25-0056.
Til top Sidst opdateret: 29-04-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk