Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om erstatningsansvar i anledning af skader på en naboejendom under nedrivning af en bunker. 
26-05-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. maj 2009 meddelt en privat boligejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Vestre Landsret den 4. februar 2009.

Ved landsrettens dom blev to offentlige myndigheder, der henholdsvis ejede og skulle forestå nedrivning af en bunker, og et privat nedbrydningsfirma, der var antaget til at udføre nedrivningsarbejdet, frifundet for et af boligejeren nedlagt erstatningskrav på 68.750,00 kr. i anledning af skader på murværket på boligejerens naboejendom på grund af vibrationer som følge af nedrivningen, hvor der bl.a. blev anvendt nedbrydningskugle og hydraulikhammer. Landsretten fandt, at det ikke var godtgjort, at nedbrydningsfirmaet havde handlet culpøst, og at der ikke var grundlag for at pålægge de offentlige hvervgivere et ulovbestemt objektivt ansvar.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-22-0798 og 2009-22-0799.
Til top Sidst opdateret: 26-05-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk