Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål under en erstatningssag om skels beliggenhed. 
30-04-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. april 2015 meddelt en ejer af en landejendom tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Vestre Landsret den 17. november 2014 i en erstatningssag mellem ejeren af landejendommen og ejeren af naboejendommen.

Naboen havde fældet et læhegn af grantræer, hvilket havde forårsaget skade på skoven på landejendommen. Der var mellem naboerne uenighed om, på hvis matrikel læhegnet havde stået, og om der eventuelt var vundet hævd på arealet. I byretten havde ejeren af landejendommen fået tilkendt en erstatning for det tab, han havde lidt som følge af fældningen af læhegnet. Naboen ankede byretsdommen til Vestre Landsret og nedlagde for landsretten påstand om afvisning med henvisning til udstykningslovens § 38, hvorefter der ikke kan anlægges retssag om skels beliggenhed, herunder som følge af hævdserhvervelse, før der er afholdt en skelforretning. Vestre Landsret tog naboens påstand til følge.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0703.
Til top Sidst opdateret: 30-04-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk