Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om varetægtsfængsling i surrogat af en 15-årig tiltalt under henvisning til hensynet til retshåndhævelsen, jf. retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1, jf. § 765. 
11-08-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. august 2010 meddelt en 15-årig tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 1. juli 2010 om fortsat varetægtsfængsling i surrogat på lukket institution for unge i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1, jf. § 765. Tiltalte blev efter oplysningerne om forholdets grovhed ved byretten varetægtsfængslet under hensyn til retshåndhævelsen, indtil der er afsagt dom i sagen, hvor der er rejst tiltale for røveri, jf. straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1. Der er tale om et gaderøveri begået med en medgerningsmand under trussel om anvendelse af kniv. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse i henhold til grundene. Tiltalte har været frihedsberøvet siden den 18. maj 2010. Der er berammet hovedforhandling den 7. september 2010.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-26-0024.
Til top Sidst opdateret: 11-08-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk