Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om varetægtsfængsling, herunder begyndelsestidspunktet for 1 års-fristen i retsplejelovens § 768 a, stk. 1 
20-07-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. juli 2011 meddelt en person, der er tiltalt for blandt andet alvorlig narkotikakriminalitet, jf. straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt., tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. juni 2011, om fortsat varetægtsfængsling indtil der er afsagt dom i medfør af retsplejelovens § 767, stk. 2, jf. § 762, stk. 1, nr. 3. Personen, der havde været varetægtsfængslet siden den 1. december 2010 som sigtet for indsmugling af hash, blev løsladt den 2. maj 2011. Den 5. maj 2011 blev personen på ny anholdt, og den 6. maj 2011 blev der rejst tiltale også for to forhold af indsmugling af kokain. Tiltalte blev varetægtsfængslet på grundlag af kokainforholdene, som i al væsentlighed havde været færdigefterforskede inden løsladelsen. Tiltalte var før løsladelsen også blevet sigtet for forholdene, men de indgik ikke i det daværende fængslingsgrundlag. Ved kendelse af 26. maj 2011 forlængede byretten varetægtsfængslingen frem til dom og bemærkede, at fristen i henhold til retsplejelovens § 768 a, stk. 1, skulle regnes fra den 5. maj 2011, hvilket landsretten tiltrådte.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-26-0027.
Til top Sidst opdateret: 20-07-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk