Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om væsentlighedskriteriet var opfyldt i sag om regulering af lejen for et erhvervslejemål til markedslejen i medfør af erhvervslejelovens § 13. 
14-12-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. december 2009 meddelt en lejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 9. september 2009. I sagen havde udlejer forlangt lejen i et erhvervslejemål reguleret til markedslejen i medfør af erhvervslejelovens § 13. Landsretten tog udlejers påstand til følge og bemærkede, at differencen mellem den aftalte leje og den ved syn og skøn fastsatte markedsleje udgjorde 10,2 % i forhold til markedslejen, og at væsentlighedskriteriet i erhvervslejelovens § 13 er det samme som efter boligreguleringslovens § 7, stk. 2, og § 29 c, samt lejelovens § 47, stk. 1, og § 49, stk. 1. Under henvisning til U 2004.1996 Ø lagde landsretten på den baggrund til grund, at væsentlighedskriteriet er opfyldt, såfremt differencen mellem den aftalte leje og markedslejen overstiger 10 % af markedslejen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2009-22-0188.
Til top Sidst opdateret: 14-12-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk