Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om umiddelbare fogedforretninger i sager om ophævelse af lejemål på grund af kriminalitet 
08-03-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. februar 2010 meddelt en udlejer tilladelse til kære til Højesteret af 2 kendelser, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. december 2009. Landsretten stadfæstede ved kendelserne fogedrettens afvisning af at gennemføre udsættelse af to lejemål ved umiddelbare fogedforretninger. Lejemålene var af udlejer ophævet med henvisning til, at et medlem af hver af de to lejeres husstande var dømt for medvirken til brandstiftelse på en institution i lokalområdet.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet blev behandlet under j.nr. 2010-22-0016 og 2010-22-0018.
Til top Sidst opdateret: 08-03-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk