Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udvisning af ghanesisk statsborger, der havde indgået ægteskab i Ghana med en EU-statsborger 
29-12-2010 

 
Spørgsmål om udvisning af ghanesisk statsborger, der havde indgået ægteskab i Ghana med en EU-statsborger.

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2010 meddelt en domfældt ghanesisk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. oktober 2010. Ved dommen blev domfældte idømt 40 dages fængsel og udvist med indrejseforbud i 6 år for overtrædelse af straffelovens § 174 og udlændingelovens § 59, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, jf. stk. 2. Den domfældte havde opholdt sig i Danmark siden 2008. Han havde ved at udgive sig for en anden ved hjælp af dennes pas fået rengøringsarbejde i Danmark uden arbejdstilladelse. Den domfældte havde tidligere indgået ægteskab med en polsk statsborger i Ghana uden, at han dog selv var til stede under vielsen. Ægteskabet blev registreret i Polen og noteret af de danske myndigheder i Det Centrale Personregister.  Vestre Landsret fandt modsat byretten, at den domfældte ikke var omfattet af bestemmelserne om familiemedlemmer til EU-statsborgere i direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 (opholdsdirektivet), da ægteskabet måtte anses for at være indgået i strid med grundlæggende danske retsprincipper (dissens).

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-25-0247.
Til top Sidst opdateret: 29-12-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk