Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udvisning af EU-statsborger efter domfældelse for røveri 
16-12-2010 

 

Procesbevillingsnævnet har den 15. december 2010 meddelt en 22-årig tidligere ustraffet polsk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. oktober 2010. Ved dommen blev domfældte idømt 3 måneders fængsel og udvist med indrejseforbud i 4 år for overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 1, nr. 2, røveri. Domfældte var født og opvokset i Polen, hvor han havde taget sin uddannelse. Domfældte kom til Danmark i 2006 med sin mor for at bo sammen med sin far, der arbejdede i Danmark. Efter et ophold i Polen indrejste han sidst til Danmark i 2008, hvor han efterfølgende fik arbejde. Østre Landsret fandt ligesom byretten, at betingelserne for at udvise domfældte var opfyldt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-25-0251.

Til top Sidst opdateret: 16-12-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk