Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udvisning af EU-statsborger. 
13-12-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. december 2010 meddelt en domfældt polsk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. september 2010. Ved dommen blev domfældte idømt 1 år og 6 måneders fængsel og udvist med indrejseforbud i 12 år for overtrædelse af straffelovens § 216, stk. 1, jf. § 21, forsøg på voldtægt, og § 216, stk. 1, jf. § 224, anden kønslig omgængelse end samleje. Den domfældte havde på domstidspunktet opholdt sig lovligt i Danmark i ca. 5 år som studerende og arbejdstager. Han boede sammen med sin polske kæreste og var ikke tidligere straffet. Østre Landsrets flertal fandt modsat byretten, at bestemmelserne i EU-opholdsdirektivet ikke var til hinder for udvisning af den polske statsborger.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-25-0226.
Til top Sidst opdateret: 13-12-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk