Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udvisning af 3 domfældte udlændinge i en sag om narkotikakriminalitet 
26-05-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. maj 2011 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. marts 2011. Ved dommen blev den ene domfældte, der er armensk statsborger, idømt fængsel i 4 år og 6 måneder for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, og betinget udvist (dissens). Den anden domfældte, der er bosnisk statsborger, blev idømt fængsel i 3 år og 6 måneder for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, og frifundet for udvisning. Den tredje domfældte der er statsløs palæstinenser fra Libanon, blev idømt fængsel i 6 år for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, og betinget udvist (dissens).

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-25-0099, j. nr. 2011-25-0100 og j. nr. 2011-25-0101
Til top Sidst opdateret: 26-05-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk