Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udskillelse af en del af sagen til særskilt behandling i medfør af retsplejelovens § 253. 
16-11-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. november 2010 meddelt et sagsøgt selskab tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Østre Landsret den 23. august 2010. Der var tale om en erstatningsretlig sag, der oprindeligt var henvist til landsretten, da spørgsmålene om beviskravene til tabets størrelse fandtes at være af principiel karakter. Efter sagen havde verseret i tre år og efter, at der havde været foretaget syn og skøn navnlig vedrørende opgørelsen af erstatningskravet, besluttede landsretten efter anmodning fra det sagsøgende selskab og mod sagsøgtes protest, at spørgsmålet om ansvarsgrundlaget skulle udskilles til særskilt behandling i medfør af retsplejelovens § 253.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-22-0364.
Til top Sidst opdateret: 16-11-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk