Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udsættelse af lejemål som følge af betalingsmisligholdelse 
03-12-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 2. december 2013 meddelt en lejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 19. august 2013 i en fogedsag.
Lejer, der i mere end 10 år havde lejet et lejemål, havde som hidtil indbetalt husleje til udlejers sædvanlige konto. Udlejer havde på sin faktura for den pågældende huslejeopkrævning anført ændrede betalingsoplysninger. Idet lejer foretog indbetaling til udlejers tidligere konto, blev betalingen tilbageført til lejers konto, og udlejer modtog ikke betalingen. Udlejer fremsendte herefter et påkrav til lejer uden efterfølgende at modtage betaling på rette sted. Udlejer begærede herefter lejer udsat af lejemålet som følge af betalingsmisligholdelse. Fogedretten nægtede at fremme sagen med den begrundelse, at udlejer ikke var berettiget til at sende et påkrav, og at påkravet derfor ikke kunne danne grundlag for en ophævelse af lejemålet. Landsretten tog anmodningen om udsættelse til følge med den begrundelse, at det fandtes bevist, at påkravet fra udlejer var kommet frem til lejer, samt at lejer burde have indset, at lejen ikke var betalt, og at det skyldtes, at huslejen ikke var overført til det kontonummer, som var anført i fakturaen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0493.
Til top Sidst opdateret: 03-12-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk