Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udsættelse af en retssag om gyldigheden af en ekspropriation på en administrativ afgørelse om erstatningsudmåling. 
 

 
Procesbevillingsnævnet har den 14. januar 2015 meddelt ejerne af en fast ejendom tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Østre Landsret den 29. oktober 2014 i en ankesag om gyldigheden af en ekspropriation.
Landsretten besluttede, at hovedforhandlingen i ankesagen om nødvendigt måtte udsættes i medfør af retsplejelovens § 345 på Overtaksationskommissionens afgørelse vedrørende udmålingen af erstatningen til ejerne i anledning af ekspropriationen. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at byrettens dom, der fastslog, at ekspropriationen var ugyldig, ikke var endelig, og at yderligere oplysninger om værdifastsættelsen måtte anses for så centrale for den afgørelse, som landsretten skulle træffe, at det var påkrævet, at Overtaksationskommissionens afgørelse forelå, før sagen blev forhandlet i landsretten.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-22-0643.
Til top Sidst opdateret: 29-01-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk