Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udsættelse af en lejer af et erhvervslejemål på grund af betalingsmisligholdelse 
20-05-2015 

 

Procesbevillingsnævnet har 19. maj 2015 meddelt en lejer af et erhvervslejemål tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. april 2015.

Da lejer ikke betalte lejen for september 2013 fremsendte udlejeren den 6. september 2013 påkravsskrivelse til lejeren, hvoraf blandt andet fremgik, at restancen skulle være udlejer ”i hænde senest 3 dage efter modtagelsen” af påkravet. Udover den ubetalte leje medtog udlejeren også et beløb vedrørende indhentelse af adresseoplysninger i CPR-registeret i opgørelsen af restancen. Da lejer den 11. september 2013 kun havde betalt en del af restancen, fremsendte udlejer en ophævelsesskrivelse til lejeren, og den 28. september 2013 fremsendte udlejer sagen til fogedretten med begæring om udsættelse af lejer.

Fogedretten fandt, at udlejers påkravsskrivelse ikke opfyldte betingelserne i erhvervslejelovens § 69, stk. 3, hvorfor udsættelsesforretningen ikke kunne fremmes. Fogedretten henviste til, at formuleringen ”i hænde senest 3 dage efter modtagelsen” kunne give anledning til tvivl om, hvorvidt betaling på tredjedagen var rettidig, idet formuleringen kunne betyde, at pengene skulle være modtaget hos udlejer senest på 3. dagen.

Udlejer kærede afgørelsen til landsretten, der fandt, at udlejers formulering af påkravsskrivelsen efter en naturlig forståelse kunne sidestiles med formuleringen ”indbetalt senest 3 dage efter modtagelsen af nærværende skrivelse”, og at begge udtryk efter en retlig bedømmelse fører til, at betaling på tredjedagen efter modtagelse af påkravet, var rettidig ifølge påkravet, og landsretten bestemte herefter, at udsættelsessagen mod lejeren skulle fremmes.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0230.

 

Til top Sidst opdateret: 20-05-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk