Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udmeldelse af en skønsmand i en sag om renteswapaftaler 
15-02-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 12. februar 2016 meddelt en kommune tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. august 2015 i en sag om en banks erstatningsansvar for mangelfuld rådgivning om renteswapaftaler.
Sø- og Handelsretten besluttede, at Finansrådet skulle udpege en af skønsmændene

Sagens parter var enige om, at der skulle afholdes syn og skøn under sagen, og at der skulle udmeldes to skønsmænd. Parterne var ligeledes enige om, at rektoren for CBS skulle stille den ene skønsmand i forslag.

Sø- og Handelsretten besluttede herefter, at Finansrådet skulle stille den anden skønsmand i forslag, idet retten ikke fandt grundlag for at antage, at der foreligger omstændigheder, der er egnet til generelt at rejse tvivl om den fuldstændige upartiskhed hos en skønsmand udmeldt efter forslag fra Finansrådet.

Østre Landsret stadfæstede Sø- og Handelsrettens kendelse

Kendelsen blev med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet indbragt for Østre Landsret, der stadfæstede Sø- og Handelsrettens kendelse, idet landsretten var enig i Sø- og Handelsrettens resultat og begrundelsen herfor.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2015-22-0627.
Til top Sidst opdateret: 15-02-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk