Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udmåling af sagsomkostninger i en sag om erstatning i anledning af en arbejdsskade 
03-12-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. november 2013 meddelt en skadelidt tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juli 2013. Skadelidte havde anlagt sag mod arbejdsgiverens ansvarsforsikringsselskab med påstand om betaling af 1.459.469 kr. i erstatning (differencekrav på erhvervsevnetabserstatning). Forsikringsselskabet havde nedlagt påstand om frifindelse med henvisning til, at kravet var forældet. Ved byretten blev forsikringsselskabet frifundet, idet kravet fandtes forældet, og skadelidte blev som følge heraf pålagt at betale sagens omkostninger med 60.000 kr. Skadelidte ankede dommen til Østre Landsret, hvor forsikringsselskabet ca. 1 uge før hovedforhandlingen tog bekræftende til genmæle. Det var oplyst, at skadelidte for by- og landsret havde betalt retsafgifter med i alt 70.680 kr. Landsretten afsagde dom i overensstemmelse med skadelidtes påstand, og forsikringsselskabet blev pålagt at betale sagsomkostninger og retsafgifter mv. for byret og landsret med 130.000 kr.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0395.
Til top Sidst opdateret: 03-12-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk