Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udmåling af sagsomkostninger i en sag om lejefastsættelse for et erhvervslejemål 
18-04-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. april 2012 meddelt en udlejer tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. december 2011. Udlejer havde anlagt sag mod en lejer med påstand om lejeforhøjelse. Lejeren havde nedlagt påstand om frifindelse. Ved boligrettens dom af 18. december 2009 blev lejeren frifundet, og udlejeren blev som følge heraf pålagt at betale sagens omkostninger med 125.000 kr. Udlejeren ankede dommen til Østre Landsret, der ændrede boligrettens dom i overensstemmelse med udlejerens påstand. Lejeren blev som følge heraf pålagt at betale sagens omkostninger for landsretten med 180.000 kr., uden at der i øvrigt var taget stilling til sagsomkostningerne for boligretten.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2012-22-0017.
Til top Sidst opdateret: 18-04-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk