Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udlevering til Rwanda til strafforfølgning for folkedrab 
01-05-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 1. maj 2013 meddelt en rwandisk statsborger, der er tiltalt for blandt andet folkedrab begået i Rwanda i 1994, tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. marts 2013 i en sag om udlevering af den pågældende til strafforfølgning i Rwanda. Ved kendelsen stadfæstede landsretten byrettens kendelse om, at Justitsministeriets afgørelse om udlevering i medfør af udleveringslovens § 2 a, 1. pkt., på nogle nærmere bestemte vilkår, var lovlig.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-25-0065.
Til top Sidst opdateret: 01-05-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk