Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udeblivelsesvirkning i anledning af udeblivelse fra et retsmøde i en sag, hvor den udeblevne advokat oplyste, at indkaldelsen til mødet ikke sås modtaget på hans kontor 
20-08-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. august 2012 meddelt en sagsøger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 28. juni 2012. Ved kendelsen stadfæstede landsretten byrettens afvisning af en sag, hvor sagsøgers advokat var udeblevet fra et retsmøde. Byretten havde til landsretten oplyst, at retsmødet var berammet efter telefonisk aftale med advokatens kontor, og efterfølgende bekræftet pr. brev.  Advokaten derimod oplyste, at byrettens brev – der i øvrigt var stilet til en anden advokat fra samme kontor – ikke sås modtaget på advokatens kontor, og at der ham bekendt ikke var nogen på hans kontor, der havde accepteret berammelsen af retsmødet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0368.
Til top Sidst opdateret: 20-08-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk