Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udbyttekonfiskation af en fast ejendom 
17-06-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. juni 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. januar 2015. Tilladelsen omfatter spørgsmålet om udbyttekonfiskation af en fast ejendom i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, i en sag om hæleri af særligt grov beskaffenhed, jf. straffelovens § 290, stk. 2, jf. stk. 1. Anklagemyndigheden havde under sagen blandt andet nedlagt påstand om konfiskation af tiltaltes faste ejendom, subsidiært 3,1 mio. kr. svarende til det beløb, der var begået hæleri for, mere subsidiært et mindre beløb. Byretten frifandt tiltalte for hæleriforholdet. Landsretten fandt derimod tiltalte skyldig og bestemte, at tiltaltes faste ejendom skulle konfiskeres, da ejendommen, som landsretten lagde til grund var erhvervet for indtægterne fra det strafbare forhold, var at anse som udbytte ved en strafbar handling, jf. straffelovens § 75, stk. 1. 

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. sag 2015-25-0037.
Til top Sidst opdateret: 17-06-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk