Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udbetaling af et beløb under en entreprenørgaranti 
27-02-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. februar 2015 meddelt en hovedentreprenør tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Østre Landsret den 12. december 2014. Hovedentreprenøren havde ved en fejl udbetalt en for stor entreprisesum til en underleverandør, som efterfølgende var gået konkurs. Hovedentreprenøren mente, at have et tilbagesøgningskrav mod konkursboet, og at dette krav var omfattet af den i medfør af AB 92 § 6 stillede entreprenørgaranti hos underleverandørens forsikringsselskab. Byretten gav hovedentreprenøren medhold og fandt, at den fejlagtige udbetaling var dækket af garantien.  Forsikringsselskabet ankede sagen til landsretten, som ikke fandt, at AB 92 tog stilling til et spørgsmål som det i sagen omhandlede, og at det fejlagtigt udbetalte beløb derfor ikke var omfattet af den garanti, der var stillet hos forsikringsselskabet.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0725.
Til top Sidst opdateret: 27-02-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk