Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om tinglysning af kreditorskifte vedrørende et ejerpantebrev uden samtidig tinglysning af debitorskifte 
19-10-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. oktober 2010 meddelt en sælger af en ejerlejlighed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. juli 2010. Sælgeren anmeldte kreditorskifte vedrørende et ejerpantebrev til tinglysning. Der blev ikke samtidig anmodet om debitorskifte. Ejerpantebrevet var pantsat til ejerforeningen, og anmeldelsen blev indgivet efter indførelsen af det digitale tinglysningssystem. Tinglysningsretten afviste tinglysning af kreditorskiftet. Landsretten fandt ligesom Tinglysningsretten, at det ville være i strid med ejerpantbegrebet, hvis der tillodes tinglysning af kreditorskifte uden samtidig tinglysning af debitorskifte, idet et ejerpantebrev med forskellig kreditor og debitor er et almindeligt pantebrev, der skal oprettes på de dertil svarende vilkår. Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-22-0305.
Til top Sidst opdateret: 19-10-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk