Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om tilladelse til at forevise videoafhøringer for en børnesagkyndig psykolog. 
05-09-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. august 2014 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, som er truffet af Østre Landsret den 23. juni 2014. Der var tale om en sag om blufærdighedskrænkelse, hvor tiltalte i byretten var idømt 1 år og 3 måneders fængsel for at have krænket 14 børn. Under straffeankesagen anmodede tiltaltes forsvarer om tilladelse til at forevise videoafhøringerne for en børnesagkyndig psykolog, hvilket anklagemyndigheden afviste, idet dette ikke fandtes at være af betydning for sagen. Tiltaltes forsvarer indbragte anklagemyndighedens afvisning for landsretten, der udtalte, at idet en forevisning af videoafhøringerne for en børnesagkyndig psykolog ikke fandtes at være af betydning for sagen, var anklagemyndighedens afslag på forsvarerens begæring sagligt begrundet, hvorfor forsvarerens begæring om at forevise videoafhøringerne for en børnesagkyndig psykolog ikke blev taget til følge.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-25-0218.
Til top Sidst opdateret: 05-09-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk