Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om tilkendelse af sagsomkostninger ved isoleret bevisoptagelse i et tilfælde, hvor isoleret bevisoptagelse ikke blev tilladt. 
16-09-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. september 2010 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en omkostningsfastsættelse i en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 22. juni 2010. Ved kendelsen tillod Vestre Landsret i modsætning til byretten ikke isoleret bevisoptagelse. Landsretten fandt således, at det var uden betydning for sagens afgørelse at foretage syn og skøn og tillagde selskabet, der havde protesteret herimod, 2.000 kr. i sagsomkostninger for landsretten.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-22-0325.
Til top Sidst opdateret: 16-09-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk