Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om til hvilken andelsværdi der skal ske afregning til en ekskluderet andelshaver. 
14-08-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. august 2009 meddelt henholdsvis en andelsboligforening og et dødsbo tilladelse til anke til Højesteret af to Østre Landsrets domme, som vedrørte spørgsmålet om til hvilken andelsværdi, der skal ske afregning til en ekskluderet andelshaver m.m. I den ene sag fandt Østre Landsret, at afregningen til et bo skulle ske med den på eksklusionstidspunktet gældende andelskrone. I den anden sag fandt Østre Landsrets flertal, at afregningen til en andelshaver skulle ske på grundlag af det beløb, som var indkommet efter overdragelse af andelsboligen til en ny andelshaver.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0074 og j.nr. 2009-22-0098.
Til top Sidst opdateret: 14-08-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk