Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om tilbagebetaling af retsafgift 
14-11-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. november 2014 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. oktober 2014.
Kendelsen vedrørte en ankesag, som virksomheden havde indbragt for landsretten, men som landsretten havde afvist, da der ikke forelå appeltilladelse fra Procesbevillingsnævnet i medfør af retsplejelovens § 253, stk. 4.
Ved kendelsen foretog landsretten en beregning af retsafgiften for ankesagen. Landsretten konstaterede herefter, at ansøger havde indbetalt det korrekte beløb i retsafgift ved indgivelsen af ankestævningen, og at der ikke var hjemmel til tilbagebetaling, selv om anken var blevet afvist som følge af manglende appeltilladelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-22-0600.
Til top Sidst opdateret: 14-11-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk