Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om tabsopgørelsen i en sag om advokatansvar 
17-09-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. september 2015 meddelt en advokat tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. maj 2015.

Advokaten blev af et pantebrevsselskab anmodet om at møde på en tvangsauktion over en udlejningsejendom, og advokaten fik i den forbindelse instruks om at byde ejendommen hjem til selskabet inden for pantebrevenes pålydende. Pantebrevsselskabet havde samtidig indgået aftale med tredjemand om dennes overtagelse af ejendommen, såfremt selskabet blev højestbydende på tvangsauktionen. Advokaten glemte at møde på tvangsauktionen og det vindende bud var betydeligt lavere end pantebrevenes pålydende. Det var ubestridt, at advokaten ved ikke at møde på tvangsauktionen havde handlet ansvarspådragende.

Pantebrevsselskabet krævede tabet erstattet og opgjorde i den forbindelse tabet med udgangspunkt i, at selskabet skulle stilles som om selskabet var blevet højestbydende, og som om ejendomshandlen til tredjemand var blevet gennemført til en pris svarende til pantebrevenes pålydende. Efter advokatens opfattelse skulle pantebrevsselskabets tab imidlertid opgøres med udgangspunkt i pantebrevenes handelsværdi på tidspunktet for tvangsauktionen. Byretten og landsretten fandt begge, at pantebrevsselskabets tabsopgørelse skulle lægges til grund.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0319.
Til top Sidst opdateret: 17-09-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk