Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om syn og skøn i forhold til rettens retlige vurdering i sagen. 
16-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. marts 2011 meddelt en lejer af et erhvervslejemål tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. januar 2011.
Lejer havde begæret syn og skøn om lejemålets nedsatte brugsværdi under en ankesag mod udlejer vedrørende forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af, at der i en periode havde været opstillet stillads uden for lejemålet. Landsretten afviste, at der var grundlag for at foretage syn og skøn under henvisning til, at afgørelsen af, om lejeren i sagen havde krav på forholdsmæssigt afslag, skulle bero på rettens vurdering af de fremførte beviser, herunder forklaringer og fotos.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2011-22-0036.
Til top Sidst opdateret: 16-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk