Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om syn og skøn eller sagkyndig erklæring i sag om renteswapaftaler 
29-01-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. december 2014 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 1. oktober 2014.
Ved kendelsen afslog landsretten at meddele virksomheden tilladelse til at iværksætte syn og skøn eller til at indhente af en sagkyndig erklæring i en byretssag vedrørende ophævelse af nogle renteswapaftaler. Landsretten fandt på baggrund af det oplyste i sagen om genstanden for syn og skøn og formålet med forretningen ikke grundlag for at antage, at det kunne få betydning for rettens afgørelse af sagen, at retten via syn og skøn eller indhentelse af en sagkyndig erklæring blev bibragt en detaljeret indsigt i, hvorledes de bagvedliggende finansielle instrumenter i swapaftalerne var konstrueret eller beregnet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-22-0583.
Til top Sidst opdateret: 29-01-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk