Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om strafudmåling i en sag om vold 
07-08-2015 

 

Procesbevillingsnævnet har den 6. august 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 25. marts 2015 i en sag om overtrædelse af straffelovens § 244.

Tiltalte, der var ude og cykle med sin søn og dennes kammerat, blev af en kvinde, der førte en personbil, overhalet på en måde, som tiltalte oplevede som farlig. Da kvinden kort efter standsede bilen, gik tiltalte hen til bilen, rakte armene ind af sideruden og tog halsgreb på kvinden, der fortsat sad fastspændt og med sig i bilen havde 4 børn.

Ved byrettens dom blev tiltalte idømt betinget fængsel i 20 dage med vilkår om samfundstjeneste i 30 timer. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på tiltaltes gode personlige forhold, at tiltalte ikke tidligere var straffet, at volden havde haft begrænsede skader til følge samt den lange sagsbehandlingstid, som straffesagen havde haft, og som ikke alene kunne tilskrives tiltaltes forhold.

Landsretten forhøjede straffen til 60 dages ubetinget fængsel. Ved strafudmålingen lagde alle voterende i landsretten vægt på, at der var tale om trafikvold, på voldens karakter og på omstændighederne, hvorunder den blev udøvet. Af samme grunde fandt landsretten endvidere ikke, at der var grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-25-0104.

Til top Sidst opdateret: 07-08-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk