Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om strafudmåling i en sag om bl.a. flere tilfælde af forsøg på manddrab. 
31-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 30. marts 2011 meddelt en domfældt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. februar 2011. Domfældte blev for bl.a. fem tilfælde af forsøg på manddrab og medvirken til forsøg på manddrab, jf. straffelovens § 237, jf. § 21, jf. til dels § 23, stk. 1, idømt fængsel i 12 år under henvisning til strafudmålingsreglerne i straffelovens § 81 a og § 82, nr. 9 og 10.
Til top Sidst opdateret: 31-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk