Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om størrelsen af a conto salær til fire beskikkede advokater i en meget omfangsrig og kompliceret erstatningssag 
24-08-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. august 2015 meddelt fire beskikkede advokater tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om fastsættelse af a conto salær på henholdsvis 100.000 kr., 110.000 kr., 110.000 kr. og 200.000 kr., der er truffet af Østre Landsret den 26. juni 2015. Advokaterne, der er beskikket efter retsplejelovens § 259, stk. 3, 2. pkt., havde anmodet om a conto salær efter et oplyst tidsforbrug på mellem 342 timer og 746,5 timer.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0365 til og med j.nr. 2015-22-0368.
Til top Sidst opdateret: 24-08-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk