Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om skatterådgivers erstatningspligt 
29-01-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. januar 2015 meddelt fire skatteydere samt en skatterådgivende forening tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. oktober 2014 i en sag om erstatningspligt for skatterådgivning. Den skatterådgivende forening havde rådgivet de fire skatteydere i forbindelse med overtagelse af deres mors gård. Skat underkendte efterfølgende dele af skatteydernes dispositioner med yderligere beskatning for skatteyderne til følge. Landsretten fandt, at dispositionerne alene var sket for at nedbringe skattebetalingen, og at skatteyderne derfor selv skulle bære en skønsmæssigt fastsat del af tabet, mens den skatterådgivende forening skulle erstatte skatteyderne den resterende del.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2014-22-0593 og 2014-22-0717.
Til top Sidst opdateret: 29-01-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk