Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om skattemæssig behandling af beløb ydet i forlængelse af samlivsophævelse 
19-03-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. marts 2010 meddelt en skatteyder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. december 2009. I sagen havde skatteyderen modtaget et pengebeløb af sin tidligere samlever i anledning af samlivsophævelsen, og der var tvist mellem skatteyderen og skattemyndighederne om den skattemæssige behandling af beløbet. Landsretten fandt, at skatteyderen ikke havde haft et retskrav på betaling af beløbet fra samleveren, og da beløbet endvidere ikke kunne anses for at være ydet, imens parterne endnu var samlevende, fandt landsretten herefter, at beløbet var indkomstskattepligtigt.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2009-22-0035.
Til top Sidst opdateret: 19-03-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk